Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1538
Title: Spotkania ludowych kultur europejskich na ziemi Jana Kochanowskiego
Other Titles: Meetings of European folk cultures in the land of Jan Kochanowski
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: kultura ludowa; tradycja; folklor; biografia Kochanowskich; historia Sycyny; folk culture; tradition; folklore; the Kochanowski family biography; Sycyna history
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
Citation: Tożsamość na styku kultur, tom 3, red. I. Masojć, H. Sokołowska, Wilno 2016, s. 314-324
Abstract: Prezentowany artykuł ukazuje działalność Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna, którego misją jest integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez animację oświatową i kulturalną, jak również wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Istotnym założeniem Stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji i historii Sycyny, poprzez upowszechnianie twórczości Jana Kochanowskiego oraz wspieranie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Znaczącym wydarzeniem organizowanym cyklicznie podczas „Dni Sycyny” są Spotkania Ludowych Kultur Europejskich. Festiwal ten kultywuje tradycje, folklor i kulturę ludową różnych regionów Polski i krajów europejskich w społeczności powiatu zwoleńskiego.
The article presents the activity of The Cultural Society of Sycyna. Its mission is both to integrate and activate the local community through educational and cultural activity as well as equalize the educational opportunities of the youth. An important goal of the society is maintaining cultural and historical heritage of Sycyna trough popularizing the works of Jan Kochanowski and supporting interregional and international cooperation. Thus, the European Ethnic Culture Meetings are an important event during the cyclical „Days of Sycyna”. The festival promotes cultivating folklore and presents folk traditions of different Polish and European regions to the Zwoleń region communities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1538
ISBN: 978-609-471-058-2
ISSN: 2335-7061
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-Spotkania_ludowych_kultur_europejskich.pdfArtykuł3,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons