Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1535
Title: Kultura organizacyjna szkoły jako instytucji wychowawczej - raport z badań
Other Titles: The organization culture of school as educational institution - the report of researching action
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: kultura organizacyjna szkoły; rola nauczyciela w tworzeniu kultury szkoły; organizational culture of the school; the role of the teacher in creating the school's culture
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji, red. A. Rynio, K. Stępień, Lublin 2014, s. 167-176
Abstract: Każda szkoła ma inną kulturę, na którą składają się różne elementy systemu kulturowego, takie jak zbiór wartości, tradycji, praw, obowiązków, wzorce zachowań i normy charakterystyczne dla danej instytucji. Wysoki poziom kultury organizacyjnej umożliwia realizację zajęć dydaktycznych i zadania edukacyjne. Przedstawiona w artykule wyniki są częścią przeprowadzonych szeroko zakrojonych badań dotyczących zaangażowania młodzieży w kulturę w różnych liceach województwa radomskiego w latach 2005-2008. Artykuł przedstawia wybór komentarzy uczniów pochodzących z trzech różnych środowisk, czyli z Radomia, małych miast (Lipsko, Iłża, Skaryszew) i ze wsi (Solec nad Wisłą, Sienno, Mariówka). Badanie prowadzono w 9 liceach, w którym wzięło udział 455 uczniów z 18 klas.
Each school has a different culture which is comprised of various elements of the cultural system such as a set of values, traditions, laws, duties, patterns of behavior and norms characteristic of a given institution. A high level of organizational culture enables the execution of didactic and educational tasks. The opinion poll presented in the paper is a part of extensive research in involvement of the youth in culture carried out in various high schools of the Radom region in the year 2005-2008. The article presents a selection of comments of pupils coming from three different backgrounds, namely Radom, small city (Lipsko, Iłża, Skaryszew) and the countryside (Solec nad Wisłą, Sienno, Mariówka). The research was conducted in 9 high schools of the public and Catholic type. 455 students from 18 classes (9 in their first and 9 in their final year) took part in the poll.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1535
ISBN: 978-83-7702-875-9
978-83-88162-80-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-Kultura_organizacyjna_szkoly_jako_instytucji_wychowawczej.pdfArtykuł141,07 kBAdobe PDFView/Open
Wychowanie_a_cywilizacja_uzaleznien_i_agresji-okladka.tifOkładka230,09 kBTIFFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons