Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1316
Title: Italiano della medicina. Teoria e pratica
Authors: Maniowska, Katarzyna
Keywords: włoski; medycyna; nauka języków obcych; języki specjalistyczne; Italian; medicine; foreign languages; languages for specific purpose
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Italiano della medicina. Teoria e pratica: publikacja przeznaczona jest dla osób uczących się języka włoskiego jako drugiego języka: studentów wydziałów filologicznych, kandydatów fakultetów medycznych we Włoszech, zagranicznych pracowników medycznych pracujących w służbie zdrowia we Włoszech, a także przyszłych tłumaczy ustnych i pisemnych, którzy rozważają specjalizację w sektorze medycznym. Pierwsza część publikacji poświęcona jest niektórym aspektom włoskiego języka medycznego, analizuje w szczególności kluczowe jego cechy oraz wybrane trudności związane ze zrozumieniem takich tekstów. Druga część proponuje analizę języka medycznego z praktycznego punktu widzenia. Podzielony na dziesięć podjednostek oferuje naukę słownictwa i struktur morfo-syntaktycznych poprzez analizę specjalistycznych tekstów o stopniowym poziomie trudności.
Italian of medicine. Theory and practice is a volume designed for learners of Italian as a second language: students of language faculties, those who wish to enroll in scientific faculties in Italy, foreign medical professionals working in the health service in Italy, as well as future translators and interpreters who consider specialization in the medical sector. The first part, dedicated to some aspects of medical Italian, analyzes in a comparative key particularities and some difficulties related to the understanding of such texts. The second part proposes insight into medical language from practical point of view. Divided in ten subunits, it offers the possibility to learn vocabulary and morpho-syntactic structures through the analysis of specialized texts of gradual difficulty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1316
ISBN: 978-83-8061-752-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
italiano_della.tifOkładka130,43 kBTIFFView/Open
Maniowska_Katarzyna_Italiano_della_medicina.pdfKsiążka1,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons