Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLipiec, Dariusz-
dc.date.accessioned2020-07-15T11:04:54Z-
dc.date.available2020-07-15T11:04:54Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation"Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 271-279pl
dc.identifier.issn1644-8561-
dc.identifier.issn2451-280X (eISSN)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1288-
dc.description.abstractDuch Święty odgrywa znaczącą rolę w formacji stałej kapłanów. Jego działanie można postrzegać w trzech aspektach. Podtrzymuje On charyzmat dany podczas święceń prezbiteratu tak, że prezbiter trwa w łączności z Ojcem i Synem. Trzecia Osoba Trójcy Świętej rozpala na nowo miłość pasterską, konieczną do wypełnienia posłannictwa kapłańskiego, a także dąży do pogłębienia więzi między kapłanem a Bogiem. Dzięki temu sprzyja dążeniu prezbitera do osiągnięcia świętości osobistej. Wychodzącemu z inicjatywą Duchowi Świętemu kapłan powinien odpowiedzieć czynnym zaangażowaniem i podejmować współpracę z Nim dla zbawienia wierzących i w celu budowania Królestwa Bożego na ziemi.pl
dc.description.abstractThe Holy Spirit plays a significant role in the process of the ongoing formation of priests. His activity can be perceived in three aspects. (1) He strengthens the charism given during the ordination to the priesthood in such a way that the presbyter is in constant connection with the Father and with the Son. (2) The Third Person of the Holy Trinity raises anew the pastoral love which is necessary for fulfilling the mission of priesthood and which leads to (3) the deepening of the bond between the priest and God. This enhances the priest’s pursuit of his own holiness. The priest should actively respond to the Holy Spirit, Who initiates the contact by his engagement, and he should cooperate with Him for the sake of the salvation of the faithful, in order to build God’s Kingdom on earth.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl-
dc.subjectDuch Świętypl
dc.subjectformacja stała prezbiterówpl
dc.subjectformacja permanentna prezbiterówpl
dc.subjectformacja kapłanówpl
dc.subjectformacja kapłańskapl
dc.subjectHoly Spiritpl
dc.subjectthe ongoing formation of presbyterspl
dc.subjectthe permanent formation of presbyterspl
dc.subjectformation of priestspl
dc.subjectpriestly formationpl
dc.titleThe Holy Spirit and the Ongoing Formation of Presbyterspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31743/vv.4996-
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lipiec_Dariusz_The_Holy_Spirit_and_the_Ongoing_Formation_of_Presbyters.pdf236,43 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons