Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1262
Title: The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia
Other Titles: Wyzwania towarzyszenia rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia
Authors: Goleń, Jacek
Keywords: wyzwania,; challenges; Amoris laetitia; rozeznawanie z rozwiedzionymi; towarzyszenie rodzinie; duchowość rodziny; dojrzewanie miłości; growing up love; discernment; family spirituality; accompanying the family
Issue Date: 2018
Citation: “Rocznik Teologii Katolickiej”, 2018, T. XVII/1, s. 103-117
Abstract: Artykuł ukazuje niektóre wyzwania duszpasterskiego towarzyszenia rodzinie zawarte w adhortacji Franciszka Amoris laetitia. Wyodrębnione zostały cztery wyzwania, wymagające wysiłku odnowy duszpasterstwa rodzin. Pierwszym z nich jest nowe rozumienie podmiotu duszpasterstwa rodzin, którym powinna być przede wszystkim parafia i rodzina. Drugim jest duszpasterska troska o więź i dojrzewanie miłości małżeńskiej. Trzecim jest pomoc małżonkom w życiu duchowością rodziny. Czwartym wyzwaniem jest towarzyszenie osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach i pomoc w rozeznawaniu odpowiedzialności moralnej, pozwalająca im odczytać Bożą pedagogię i poszukiwać drogi pojednania z Bogiem i Kościołem.
This article discusses four specific pastoral challenges associated with ac-companying families presented in Pope Francis’ Apostolic Exhortation Amoris Laetitia. The first challenge is to come to a new understanding of pastoral care of families, which should primarily include parishes and the families that be-long to them. The second challenge is pastoral concern for couples and their bond of marriage and maturation of marital love. The third challenge involves helping married couples in the spiritual life of their families. The fourth and final challenge is accompanying divorced people who are living in new unions and helping them to discern their moral responsibility, which will enable them to interpret God’s teaching and seek the path to reconciliation with God and the Church
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1262
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.1.07
ISSN: 1644-8855
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golen_Jacek_The_Challenges_of_Accompanying_Families.pdfartykuł główny275,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons