Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1143
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTylutki, Tomasz-
dc.date.accessioned2020-05-25T10:36:48Z-
dc.date.available2020-05-25T10:36:48Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1143-
dc.descriptionWydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr. hab. Jacek Adam Goleń, prof. KULpl
dc.description.abstractRozprawa podejmuje problem percepcji małżeństwa sakramentalnego i rodziny katolickiej przez katechizowaną młodzież z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Rozwiązuje go na trzech etapach postępowania badawczego: normatywnym, realizowanym i postulowanym. W rodziale pierwszym ukazane zostało nauczanie Kościoła współczesnego dotyczące małżeństwa i rodziny, w tym antropologiczne i teologiczne podstawy małżeństwa sakramentalnego oraz nauczanie Kościoła dotyczące katolickiej rodziny, która powinna stawać się Kościołem domowym oraz środowiskiem wychowania do miłości i wiary. W rozdzialach od drugiego do piątego opisana została metodologa oraz zaprezentowane zostały wyniki badań maturzystów w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, przeprowadzonych wiosną 2017 roku. Ukazują one, w jaki sposób młodzież rozumie i ustosunkowuje się do małżeństwa sakramentalnego oraz katolickiej rodziny. Rozdział szósty prezentuje postulaty pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży i rodzin . Wskazują one, że należy wyjść do młodzieży ze zrozumieniem i akceptacją, objąć ją ewangelizacją i pogłębioną katechezą oraz cierpliwie jej towarzyszyć. Daje to szansę dotarcia do serc młodzieży, uzdrowienia i przebaczenia, oraz obudzenia odwagi i wielkoduszności wobec zobowiązań małżeńsko-rodzinnych.pl
dc.description.abstractThe dissertation deals with the problem of perception of sacramental marriage and catholic family by catechized youth from the Archidiocese of Szczecin-Kamień. It resolves the issue in three stages of research proceedings: normative, implemented and postulated. The first chapter presents the modern Church's teaching on marriage and family, including the anthropological and theological basis of sacramental marriage and its moral requirements. It also presents the Church's teaching about the catholic family, which should become a home church and an environment for education in love and faith. Chapter two to five describe the methodology and present the results of the research of high school graduates in the Archidiocese of Szczecin-Kamień in spring 2017. They show how young people understand and respond to sacramental marriage and the catholic family. They indicate that it is necessary to reach to the young people with understanding and acceptance, to embrace them with evangelisation and indepth catechesis and to accompany them patiently. This gives a chance to reach the hearts of young people, to heal and forgive, and to awaken courage and generosity towards marriage and family commitments.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsWszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.-
dc.subjectmałżeństwo sakramentalnepl
dc.subjectrodzina katolickapl
dc.subjectmłodzież maturalnapl
dc.subjectduszpasterstwo rodzinpl
dc.subjectsacramental marriagepl
dc.subjectcatholic familypl
dc.subjecthigh schoolpl
dc.subjectpastoral care of familiespl
dc.titleMałżeństwo i rodzina w świadomości maturzystów. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiejpl
dc.title.alternativeMarriage and family in consciousness of high school graduates. Study of family ministry in the light of research in the Archidiocese of Szczecin-Kamieńpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tylutki_Tomasz_Malzenstwo_i_rodzina_w_swiadomosci_maturzystow.pdf6,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.