Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1109
Title: Obecność anioła w opowiadaniu o najeździe Sennacheryba na Jerozolimę w Syr 48,21
Other Titles: The Angel in the Narration on Sennacherib’s Invasion of Jerusalem in Sir 48:21
Authors: Pudełko, Jolanta Judyta
Keywords: Old Testament; Stary Testament; Book of Sirach; Księga Syracha; Praise of the Ancestors; Pochwała ojców; Angel of the Lord; Anioł Pana; Sennacherib’s invasion of Judah; najazd Sennacheryba na Judę; Sir 48:18-21; Syr 48,18-21
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2019, T. 9, nr 2, s. 269-284
Abstract: Księgi biblijne przedstawiają wydarzenia z historii biblijnego Izraela interpretując je w kluczu teologicznym. Dotyczy to również opisu najazdu króla Asyrii Sennacheryba na Judę i Jerozolimę w 701 r. przed Chr. Konfrontacja ta znalazła nawet odzwierciedlanie w źródłach asyryjskich, które podkreślają potęgę Asyrii. Jednak przekaz biblijny uwidacznia niezwykłą interwencję Boga, który w tajemniczy sposób ocalił swój lud. Był to przekaz tak istotny, iż został przedstawiony w Starym Testamencie aż cztery razy: 2 Krl 19,35; 2 Krn 32,21; Iz 37,21 oraz Syr 48,21. Przekazy biblijne tłumaczą ocalenie Jerozolimy interwencją Boga, który działa poprzez swojego „posłańca” – anioła. Najpóźniejszy opis tego wydarzenia w Syr 48,21 wraz z kontekstem sugeruje własną interpretację tego wydarzenia. Anioł, przez którego Bóg działa w obronie swojego ludu może być zidentyfikowany w prorokiem Izajaszem, który ogłasza Boże orędzeie ocalenia, jako odpowiedź na modlitwę ludu.
Biblical books, while presenting events from the history of biblical Israel, interpret them in a theological manner. This principle also applies to the description of Sennacherib’s military campaign against Judah and Jerusalem in 701 BC. This campaign is even reported in the Assyrian sources, which underline Assyrian military power. The biblical narrative emphasizes an extraordinary intervention of God, who saves his people in a mysterious way. This divine intervention was so important that is was reported in the Old Testament writings four times (2 Kgs 19:35; 2 Chr 32:21; Is 37:21; Sirach 48:21). Biblical reports explains the rescue of Jerusalem by the intervention of God, who is acting by his “messenger” – an angel. In the latest description of this event, found in Ben Sira 47:21H, the sage from Jerusalem gives his own interpretation of the whole affair, which differs slightly from other reports. The angel, by whom God is acting, is identified with the prophet Isaiah, who announces the salvage of Jerusalem as an answer to people’s prayers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1109
DOI: https://doi.org/10.31743/biban.4204
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2019, Tom 9 (66), Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pudelko_Judyta_Obecnosc_aniola_w_opowiadaniu_o_najezdzie_Sennacheryba_na_Jerozolime_w_Syr_48_21.pdf431,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons