Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1072
Title: Początki tworzenia kompozycji z kwiatów na trasie procesji Bożego Ciała w Spycimierzu
Other Titles: The beginnings of creating flower arrangements for the Corpus Christi procession in Spycimierz
Authors: Szkutnik, Piotr
Keywords: historia Kościoła katolickiego; XIII-XXI w.; Boże Ciało; Spycimierz; zwyczaje ludowe; procesje; florystyka; the history of the Catholic Church; the 13th-21st centuries; Corpus Christi; processions; floristry; folk tradition
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 331-344
Abstract: Uroczystości Bożego Ciała zapoczątkowane w Kościele katolickim w XIII wieku stały się okazją do oddania czci Najświętszemu Sakramentowi. Święto z czasem zostało wzbogacone o zewnętrzną formę kultu. W leżącej nad rzeką Wartą wsi Spycimierz formy adoracji hostii rozwinięto w postaci rozbudowanej oprawy wizualnej. Trasa procesji Bożego Ciała poza typowym wystrojem ołtarzy została w całości przyozdobiona kompozycjami z kwiatów, którymi wyłożono środkowy pas drogi we wsi. Tradycja tworzenia kwietnych kobierców według przekazów ma sięgać okresu napoleońskiego. Niewątpliwie istniała już przed drugą wojną światową, a pierwsze źródła o niej informujące pochodzą z 1957 roku.
The corpus Christi solemnity initiated in the Catholic Church in the 13th century provided the occasion for the adoration of the Holy Sacrament. In time the solemnity was enriched with the external form of the cult, namely a procession. In the village of Spycimierz, by the River Warta, the adoration of the Host evolved into elaborated visual forms. The route of the Corpus Christi procession, apart from the typically decorated altars, was embellished with flower arrangements, which lay in the mid-lane of the road in the village. According to different accounts, the tradition of creating carpets of flowers dates back to Napoleon’s times. It is certain that it existed before World War II, and the first sources informing about it come from 1975.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1072
DOI: 10.31743/abmk.6302
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szkutnik_Piotr_Poczatki_tworzenia_kompozycji_kwiatow_na_trasie_Bozego_Ciala_w_Spycimierzu.pdf410,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons