Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1070
Title: Dzieje prawa w Kościele Łacińskim – synteza dla Europy Środkowo-Wschodniej. Recenzja książki Vojtecha Vladára pt. Dejiny cirkevného práva, Praga: Wydawnictwo Leges 2017, ss. 608
Other Titles: History of Law In The Latin Church – A Synthesis For East-Central Europe. Book review of Vojtech Vladár, Dejiny cirkevného práva, Leges 2017, pp. 608
Authors: Różański, Mieczysław
Szymaniec, Piotr
Keywords: prawo kościelne; chrześcijaństwo; historia Kościoła; church law; history of the Church; Christianity
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 423-432
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi recenzję publikacji autorstwa Vojtecha Vladára omawiającej dzieje prawa kościelnego. Książka ta ma charakter podręcznikowy i koncentruje się na powszechnej historii Kościoła zachodniego. Sporo miejsca poświęca również rozwojowi prawa kościelnego na ziemiach, które składają się na obecne terytorium Słowacji. Jej autor jest badaczem z zakresu prawa rzymskiego i prawa kościelnego, wykładającym na uniwersytecie Trnawie.
The present paper reviews the book by Vojtech Vladár devoted to the history of church law. The textbook focuses on the general history of the Western Church. It also thoroughly discusses the development of church law on the territory of contemporary Slovakia. The author conducts research on Roman law and church law and is a lecturer at the University of Trnava.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1070
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.180
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozanski_Mieczyslaw_Szymaniec_Piotr_Dzieje_prawa_w_Kosciele_Lacinskim_synteza_dla_Europy_Srodkowo_Wschodniej.pdf264,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons