Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1014
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSiemieniec, Tomasz Marcin-
dc.date.accessioned2020-04-21T09:13:10Z-
dc.date.available2020-04-21T09:13:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Verbum Vitae" 35 (2019), s. 307-342pl
dc.identifier.issn1644-8561-
dc.identifier.issn2451-280X (eISSN)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1014-
dc.description.abstractPrezentowany artykuł zajmuje się teologiczną funkcją terminów καιρός i χρόνος w Apokalipsie Janowej. Rzeczownik kairos występuje pięć razy w księdze (1,3; 11,18; 12,12; 12,14; 22,10). Akcentuje on przede wszystkim interwencję Boga w dzieje świata i ludzi. Choć termin kairos nacechowany jest eschatologicznie, to jednak Bożej interwencji nie można jednak ograniczać jedynie do paruzji. Czasy eschatologiczne zostały bowiem zainaugurowane wraz z przyjściem Mesjasza na ziemię. Z tego powodu całe dzieje świata widziane z tej perspektywy stają się nieustannym kairos, kiedy to Bóg działa na rzecz ludu. Termin chronos, który w swoim podstawowym znaczeniu wskazuje na okres czasu, w Apokalipsie akcentuje czas widziany niejako z perspektywy człowieka (z ziemskiej perspektywy). Jest to zatem czas dany człowiekowi na nawrócenie (2,21), czas objawiania się Boga w historii (10,6). Jest to również czas działania Szatana, który widziany w świetle wydarzenia Mesjasza, jawi się jako „czas krótki” (6,11; 20,3), nawet jeśli dla wiernych jest to czas prześladowania.pl
dc.description.abstractThe presented article deals with the theological function of the terms καιρός and χρόνος in the Book of Revelation. The noun καιρός occurs five times in this book (1:3; 11:18; 12:12; 12:14; 22:10) and stresses primarily the intervention of God in the history of the world and men. Although the term καιρός is marked eschatologically, the intervention of God cannot be reduced to the Parousia. The eschatological times have been inaugurated along with the coming of Messiah to the earth. For this reason the whole history of the world, seen from this perspective, becomes a continuous καιρός, when God acts for the benefit of His people. The term χρόνος, which in its basic meaning denotes a period of time, is used in the Book of Revelation to stress time as seen from the perspective of men (and the earth). It is therefore the time given to men to repent (2:21), and the time of the revelation of God in the course of human history (10:6). It is the time of Satan’s activity as well, a period which, perceived in light of the Messiah-event, appears as “a short time” (6:11; 20:3), even if it means a time of persecution for believers.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl-
dc.subjectApokalipsa św. Janapl
dc.subjectczaspl
dc.subjectkairospl
dc.subjectchronospl
dc.subjectteologia historiipl
dc.subjectBook of Revelationpl
dc.subjecttimepl
dc.subjectkairospl
dc.subjectchronospl
dc.subjecttheology of historypl
dc.titleTeologiczna funkcja terminów καιρός i χρόνος w Apokalipsie Janowejpl
dc.title.alternativeThe Theological Function of the Terms καιρός and χρόνος in the Revelation of Johnpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31743/vv.1937-
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 35: Dlaczego przez czas do wieczności?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siemieniec_Tomasz_Marcin_Teologiczna_funkcja_terminow_καιρός_i_χρόνος_w_Apokalipsie_Janowej.pdf345,85 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons