Książki/rozdziały (PnpnwKUL WNPiT)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Substancje humusowe jako podstawowy składnik życiodajnej ziemi i wody
    (Wydawnictwo KUL, 2019) Księżopolska, Alicja
    W książce przedstawiono ogólną charakterystykę i rolę substancji próchnicznych w glebach oraz substancji humusowych w wodach. Opisano kierunki przemian substancji organicznej w glebach, formy występowania, podział, strukturę, metody oznaczania, ekstrakcji oraz metody badań. Przedstawiono również zawartość materii organicznej w glebach Polski i Europy oraz funkcje jakie pełnią w środowisku glebowym. W II części opracowania przedstawiono źródła substancji humusowych w wodach, formy występowania, zanieczyszczenia wód oraz ogólne wiadomości dotyczące oczyszczania wód