Browsing by Author Haładyj, Anna

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 19 of 19 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)Date accessionedLicense type
2021Environmental Impact Assessment in Artificial Island Projects Implemented in Polish Maritime Areas: A Missing Element in Polish Regulations on EIA ProceduresHaładyj, Anna; Nyka, Maciej1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2022Etykietowanie odpadów niebezpiecznych. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotoweHaładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 617/18 (orz. prawomocne) – glosa krytycznaHaładyj, Anna; Wytrążek, Wojciech1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2018International Scientific Conference “Availability of Natural Resources. Legal Issues”, Lublin, 27 September 2018Haładyj, Anna; Spasowska-Czarny, Hanna1-Aug-2022Uznanie autorstwa 3.0 Polska
2020Komentarz do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych krajuHaładyj, Anna; Trzewik, Jacek5-Feb-2021Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2014Legal Grounds and Prospects for Public Participation in Climate Protection Projects - Polish ExperienceHaładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2017Lokalizacja pni pszczelich na tle regulacji prawa administracyjnego i prawa cywilnegoHaładyj, Anna; Trzewik, Jacek3-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Low Emission Zones in Municipal Adaptation Plans as an Example of Local Adaptation to Climate ChangesHaładyj, Anna; Domagała, Michał8-Jul-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2018Luki konstrukcyjne w prawie ochrony środowiska - wykładnia i stosowanieHaładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2016Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania danych zawartych w protokołach pokontrolnych stanowiących informacje o środowiskuHaładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2013Partnerstwo międzysektorowe jako przykład współdziałania w trybie art. 45 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoHaładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2014Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczneHaładyj, Anna; Trzewik, Jacek3-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Positive Silence To The Removal Of Trees – An Analysis Of A Legal InstitutionHaładyj, Anna; Kułak-Krzysiak, Katarzyna9-Mar-2020Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
2013Rola instytucji otoczenia biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 jako element wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnegoHaładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2015Selection of E-government Instruments in PolandGanczar, Małgorzata; Haładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Uznanie produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego za odpad – kryteria i skutkiHaładyj, Anna1-Aug-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska